TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Hướng dẫn tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước
V/v Hướng dẫn tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước

 

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 10050/BCT-TTTN ngày 11/12/2018 về việc hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm sản xuất tại Việt Nam tại thị trường trong nước. Sở Công Thương Nghệ An thông báo, hướng dẫn đến các Hội, Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh một số nội dung như sau:

A.Danh sách các chương trình, đề án, dự án do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham gia vào các chương trình, đề án, dự án có nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước, bao gồm:

1.  Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ);

2.  Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 (Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ);

3.  Các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa (thị trường trong nước/miền núi, biên giới và hải đảo) thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia (Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ);

4.  Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ);

5.  Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, tạo tiền đề và định hướng phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam (Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ);

6.  Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 (Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ);

7.  Dự án bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công Thương thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ);

8.  Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ);

9.  Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

B. Nguyên tắc tham gia các chương trình, đề án, dự án do Bộ Công Thương chủ trì

1.  Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các chương trình, đề án, dự án do Bộ Công Thương chủ trì phải tuân thủ các quy chế, quy định hiện hành có liên quan của pháp luật;

2.  Thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Khoản 5 Điều 5 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, căn cứ nguồn lực hỗ trợ, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV quyết định số lượng doanh nghiệp được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc:

- DNNVV do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước;

- DNNVV nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.

C.Trình tự tham gia các chương trình, đề án, dự án:

1. Các cơ quan quản lý nhà nước ngành Công Thương:

a) Bộ Công Thương:

- Hàng năm có văn bản gửi các địa phương về việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án do Bộ Công Thương chủ trì và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước, bao gồm:

+ Các hội chợ xúc tiến thương mại, khuyến công trong nước;

+ Các chuyến hàng Việt về nông thôn, miền núi;

+ Các hội nghị kết nối cung cầu, sự kiện giao dịch thương mại;

+ Các mô hình điểm bán hàng Việt Nam;

+ Các mô hình tiêu dùng bền vững, mô hình kinh doanh thực phẩm an toàn;

+ Các chương trình truyền thông, tôn vinh hàng hóa sản xuất trong nước; hàng thực phẩm an toàn;

+ Các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng bán hàng Việt, kỹ năng đưa hàng vào hệ thống phân phối trong nước; kiến thức an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm;

+ Các hoạt động khác về hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường trong nước.

-  Các đơn vị đầu mối chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, dự án thuộc Bộ Công Thương có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn cụ thể về trình tự và thủ tục để các DNNVV tham gia theo quy định hiện hành.

b) Các Sở Công Thương, đơn vị thực hiện xúc tiến thương mại, khuyến công tại các địa phương căn cứ văn bản của Bộ Công Thương thực hiện việc thông báo, hướng dẫn các hiệp hội DNNVV trên địa bàn tham gia vào chương trình, đề án, dự án do Bộ Công Thương đang chủ trì thực hiện, tổng hợp nhu cầu và gửi về đầu mối liên hệ của các chương trình, đề án, dự án.

2. Các doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Hiệp hội DNNVV Việt Nam sẽ căn cứ đề xuất, nhu cầu về hỗ trợ của các DNNVV để xây dựng kế hoạch hàng năm, đề xuất nhu cầu tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước thuộc hoạt động của các chương trình, đề án, dự án nêu trên và gửi về Bộ Công Thương qua hộp thư ketnoicungcauDNNVV@moit.gov.vn;

- Doanh nghiệp, các hiệp hội DNNVV tỉnh Nghệ An: Tùy thuộc vào nhu cầu sản xuất, kinh doanh của mình có thể xây dựng kế hoạch tham gia các chương trình, đề án, dự án phù hợp và gửi về Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Nghệ An để tổng hợp, tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước.

Trên đây là nội dung hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm sản xuất tại Việt Nam tại thị trường trong nước, Sở Công Thương Nghệ An đề nghị các Hội, Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nghiên cứu tham gia; đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo, hướng dẫn các hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại điện các hiệp hội ngành hàng, ngành nghề, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương để phối hợp triển khai thực hiện./.


CHI TIẾT XEM TỆP TIN ĐÍNH KÈM: => DOWNDLOAD HERE

 

Bài viết mới
Petrolimex Nghệ An thông báo giá xăng dầu 17h 00' ngày 17.07.2019 xe nâng điện ngồi lái Linde nhập khẩu rẻ Petrolimex Nghệ An thông báo giá xăng dầu 16h 30' ngày 02.07.2019 Tài liệu (Đề cương, phụ biểu báo cáo) phục vụ hội nghị Công thương 6 tỉnh Bắc Trung bộ 2019 Đồng chí Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công Thương làm việc UBND huyện Thanh Chương về công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi cách bảo dưỡng bình điện xe nâng Bán bộ kẹp phuy đơn giá rẻ giao hàng nhanh tại tphcm Bán xe nâng điện ngồi lái Mitsubishi 2.5 tấn giá rẻ chất lượng nhật tại tphcm
Cùng danh mục
Hội nghị “Đẩy mạnh thực thi pháp luật và kỹ năng ứng dụng Thương mại điện tử” Nghệ An: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu Mời tham gia chương trình Thương hiệu Vàng công nghiệp Việt Nam lần thứ II, năm 2015 Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam thông báo lãi suất ưu đãi cho vay năm 2015 450 tỷ đồng phát triển TMĐT giai đoạn 2014-2020 Hỗ trợ hoạt động cho Tổng hội cơ khí Việt Nam Hưởng ứng, tham gia Chương trình kích cầu Du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ năm 2013 Ưu tiên sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi cho các chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp