TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT: Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã
Ngày 19/02/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT về Hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX. Thông tư 01 có hiệu lực từ ngày 1/04/2020.

 

Sản phẩm măng tây

Thông tư này hướng dẫn về phân loại và đánh giá HTX, liên hiệp HTX (sau đây gọi chung là HTX) hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.
 
Thông tư 01 áp dụng cho các HTX tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2012; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động, chấm dứt hoạt động của HTX.
 
Riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng HTX, việc đánh giá thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
Theo đó, Thông tư 01 đưa ra 04 lĩnh vực để phân loại HTX như: theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên; quy mô thành viên; quy mô tổng nguồn vốn; và theo ngành nghề.
 
Về đánh giá HTX, Thông tư 01 đánh giá dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được chia thành 3 nhóm: nhóm tiêu chí về tài chính, tối đa 30 điểm, gồm 4 tiêu chí; nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của HTX, tối đa 30 điểm, gồm 5 tiêu chí; nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng, tối đa 40 điểm, gồm 6 tiêu chí.
 
Hàng năm, Hội đồng quản trị HTX tổ chức tự đánh giá và cho điểm HTX mình theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này. Ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) kiểm tra kết quả việc tự đánh giá theo mẫu hướng dẫn.
 
Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, HTX nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký HTX. Sau đó, chậm nhất vào ngày 18 tháng 12 hàng năm, cơ quan đăng ký HTX cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá HTX của năm trên địa bàn huyện gửi cơ quan đăng ký HTX cấp tỉnh.
 
Chậm nhất vào ngày 21 tháng 12 hàng năm, cơ quan đăng ký HTX cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá HTX của năm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Công Thương Nghệ An
Bài viết mới
Đánh giá tai nghe Jabra Evolve 80 chất lượng, giá rẻ Petrolimex Nghệ An thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 27.6.2020 Giải pháp tổng đài ảo kết nối thành công cho doanh nghiệp Petrolimex Nghệ An thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 13.05.2020 Bộ Công Thương ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương Nghệ An: Không có chuyện cấm chợ dân sinh, hàng hóa dồi dào, người dân không cần tích trữ. Petrolimex Nghệ An thông báo giá xăng dầu 00h00' ngày 19.03.2020 (Bổ sung kinh doanh thêm xăng Ron 95-IV) Petrolimex Nghệ An thông báo giá xăng dầu 15h00' ngày 15.03.2020
Cùng danh mục
Đánh giá tai nghe Jabra Evolve 80 chất lượng, giá rẻ Petrolimex Nghệ An thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 27.6.2020 Giải pháp tổng đài ảo kết nối thành công cho doanh nghiệp Petrolimex Nghệ An thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 13.05.2020 Nghệ An: Không có chuyện cấm chợ dân sinh, hàng hóa dồi dào, người dân không cần tích trữ. Petrolimex Nghệ An thông báo giá xăng dầu 00h00' ngày 19.03.2020 (Bổ sung kinh doanh thêm xăng Ron 95-IV) Petrolimex Nghệ An thông báo giá xăng dầu 15h00' ngày 15.03.2020 Tổng cục QLTT thành lập Tổ công tác về Thương mại điện tử