TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 21.09.2022

 Thực hiện Công văn số 422/SCT-KHTH của Sở Công thương Nghệ An về việc công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) thông báo giá bán lẻ xăng, điêzen hiện hành như sau:

1. Giá bán lẻ quy định tại Cửa hàng xăng dầu bán lẻ, các điểm bán lẻ của Công ty PTS Nghệ Tĩnh, khách hàng Nhận quyền thương mại thuộc hệ thống phân phối của Công ty Xăng dầu Nghệ An trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh :

TT

Mặt hàng

Đơn vị tính

Mức giá hiện hành đã bao gồm VAT

Ghi chú

1

Xăng Ron 95- III

Đồng/ lít thực tế

23.030

Giá bán tối đa Vùng 2

Thay đổi

2

Xăng E5 RON 92-II

Đồng/ lít thực tế

22.210

Giá bán tối đa Vùng 2

Thay đổi

3

Điêzen 0,001S-V

Đồng/ lít thực tế

25.000

Giá bán tối đa Vùng 2

Thay đổi

4

Điêzen 0,05S-II

Đồng/ lít thực tế

22.980

Giá bán tối đa Vùng 2

Thay đổi

 

 2. Mức giá bán công bố này có hiệu lực thi hành kể từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 09 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới.

Căn cứ để điều chỉnh giá bán lẻ: Theo Quyết định số 563/PLX-QĐ-TGĐ ngày 21/9/2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc điều chỉnh giá bán xăng dầu.

Giá bán lẻ của Công ty Xăng dầu Nghệ An được áp dụng giá bán lẻ Vùng 2 theo quyết định số 263/PLX-QĐ-TGĐ ngày 04/05/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành danh mục địa bàn vùng 2, giá bán xăng dầu được tăng thêm tối đa không quá 2% so với giá cơ sở công bố tại cùng thời điểm.

Bài viết mới
PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 19h00' ngày 30.01.2023 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 11.01.2023 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 03.01.2023 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 12.12.2022 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 01.12.2022 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 21.11.2022 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 11.11.2022 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 01.11.2022
Cùng danh mục
PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 19h00' ngày 30.01.2023 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 11.01.2023 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 03.01.2023 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 12.12.2022 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 01.12.2022 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 21.11.2022 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 11.11.2022 PETROLIMEX NGHỆ AN Thông báo thay đổi giá xăng dầu 15h00' ngày 01.11.2022