TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Chè thành phẩm
Chè đen
(Liên hệ)
Chè đen CTC BP1
(Liên hệ)
Trà Hoa vàng
860.000 (VNĐ)
Trà Hoa vàng loại 1
680.000 (VNĐ)
Cà gai leo
70.000 (VNĐ)
Dây thìa canh
70.000 (VNĐ)
Nấm Linh chi ATC
(Liên hệ)
Trà Linh chi ATC
(Liên hệ)