SẢN PHẨM OCOP

0 VND

Nấm sò Diễn Châu

Đặt mua

0 VND

Nấm sò Diễn Châu

Đặt mua

0 VND

Mì Cải Bó Xôi

Đặt mua

0 VND

Mì Cải Bó Xôi

Đặt mua

0 VND

Lạc Sen Diễn Châu

Đặt mua

0 VND

Lạc Sen Diễn Châu

Đặt mua

0 VND

Sản phẩm Cao dược liệu

Đặt mua

0 VND

Sản phẩm Cao dược liệu

Đặt mua

0 VND

Rau Mùi tàu Diễn Thái

Đặt mua

0 VND

Rau Mùi tàu Diễn Thái

Đặt mua

0 VND

Mì lúa mạch

Đặt mua

0 VND

Mì lúa mạch

Đặt mua