SẢN PHẨM OCOP

4.000 VND

Trứng gà sạch giun quế Đặng Sơn

Đặt mua

4.000 VND

Trứng gà sạch giun quế Đặng Sơn

Đặt mua

120.000 VND

Tinh dầu sả JaVa

Đặt mua

120.000 VND

Tinh dầu sả JaVa

Đặt mua

18.000 VND

Hương Trầm cao cấp đậu tàn Thiên phúc

Đặt mua

18.000 VND

Hương Trầm cao cấp đậu tàn Thiên phúc

Đặt mua

30.000 VND

Bánh đa gạo lứt Lương Sơn

Đặt mua

30.000 VND

Bánh đa gạo lứt Lương Sơn

Đặt mua

160.000 VND

Dung dịch vệ sinh nghệ Trầu không F&P

Đặt mua

160.000 VND

Dung dịch vệ sinh nghệ Trầu không F&P

Đặt mua

250.000 VND

Tinh dầu Răng Miệng

Đặt mua

250.000 VND

Tinh dầu Răng Miệng

Đặt mua