SẢN PHẨM OCOP

139.000 VND

Dung dịch vệ sinh

Đặt mua

139.000 VND

Dung dịch vệ sinh

Đặt mua

280.000 VND

Giò Bê Thu Dụng

Đặt mua

280.000 VND

Giò Bê Thu Dụng

Đặt mua

120.000 VND

Túi lọc Thảo dược cao cấp

Đặt mua

120.000 VND

Túi lọc Thảo dược cao cấp

Đặt mua

4.000 VND

Trứng gà sạch giun quế Đặng Sơn

Đặt mua

4.000 VND

Trứng gà sạch giun quế Đặng Sơn

Đặt mua

10.000 VND

Bánh nướng Dương Hằng

Đặt mua

10.000 VND

Bánh nướng Dương Hằng

Đặt mua

50.000 VND

Kẹo cu đơ Đô Lương

Đặt mua

50.000 VND

Kẹo cu đơ Đô Lương

Đặt mua