SẢN PHẨM OCOP

210.000 VND

Mực ống Biển Quỳnh

Đặt mua

210.000 VND

Mực ống Biển Quỳnh

Đặt mua

360.000 VND

Tinh bột nghệ Hoàng Mai

Đặt mua

360.000 VND

Tinh bột nghệ Hoàng Mai

Đặt mua

48.000 VND

Thịt cua ghẹ xay Biển Quỳnh

Đặt mua

48.000 VND

Thịt cua ghẹ xay Biển Quỳnh

Đặt mua

50.000 VND

Chả cá trích Hoàng Mai

Đặt mua

50.000 VND

Chả cá trích Hoàng Mai

Đặt mua

385.000 VND

Cá thu một nắng Biển Quỳnh

Đặt mua

385.000 VND

Cá thu một nắng Biển Quỳnh

Đặt mua

46.000 VND

Cá nục làm sạch bỏ đầu

Đặt mua

46.000 VND

Cá nục làm sạch bỏ đầu

Đặt mua