SẢN PHẨM OCOP

150.000 VND

Rượu Mú Từn Pù Huống

Đặt mua

150.000 VND

Rượu Mú Từn Pù Huống

Đặt mua

400.000 VND

Khăn, Chân váy, Khăn trải bàn

Đặt mua

400.000 VND

Khăn, Chân váy, Khăn trải bàn

Đặt mua

15.000 VND

Hương Trầm Thiết Hợi

Đặt mua

15.000 VND

Hương Trầm Thiết Hợi

Đặt mua

650.000 VND

Trà hoa vàng Pù Huống Thu Nga

Đặt mua

650.000 VND

Trà hoa vàng Pù Huống Thu Nga

Đặt mua

250.000 VND

Mật ong thiên nhiên Pù Huống

Đặt mua

250.000 VND

Mật ong thiên nhiên Pù Huống

Đặt mua

250.000 VND

Rượu Nấm lim xanh Pù Huống

Đặt mua

250.000 VND

Rượu Nấm lim xanh Pù Huống

Đặt mua