SẢN PHẨM OCOP

150.000 VND

Bột rau cần tây

Đặt mua

150.000 VND

Bột rau cần tây

Đặt mua

0 VND

Giò bê Từ Tâm

Đặt mua

0 VND

Giò bê Từ Tâm

Đặt mua

10.000 VND

Rau Xà lách tươi Phú Lương

Đặt mua

10.000 VND

Rau Xà lách tươi Phú Lương

Đặt mua

25.000 VND

Mỳ cải bó xôi

Đặt mua

25.000 VND

Mỳ cải bó xôi

Đặt mua

25.000 VND

Mỳ cần tây

Đặt mua

25.000 VND

Mỳ cần tây

Đặt mua

35.000 VND

Rượu nếp - Rượu Tửu Ngọc

Đặt mua

35.000 VND

Rượu nếp - Rượu Tửu Ngọc

Đặt mua