SẢN PHẨM OCOP

175.000 VND

Mật ong nội Tân Kỳ

Đặt mua

175.000 VND

Mật ong nội Tân Kỳ

Đặt mua

40.000 VND

Rượu mem lá

Đặt mua

40.000 VND

Rượu mem lá

Đặt mua

0 VND

Rượu cần Tiên Đồng

Đặt mua

0 VND

Rượu cần Tiên Đồng

Đặt mua

25.000 VND

Mật mía Tân Hương

Đặt mua

25.000 VND

Mật mía Tân Hương

Đặt mua

4.000 VND

Trứng gà Nghĩa Hoàn

Đặt mua

4.000 VND

Trứng gà Nghĩa Hoàn

Đặt mua

350.000 VND

Cam Vinh Tân Kỳ

Đặt mua

350.000 VND

Cam Vinh Tân Kỳ

Đặt mua