SẢN PHẨM OCOP

140.000 VND

Cá lồng Tương Dương

Đặt mua

140.000 VND

Cá lồng Tương Dương

Đặt mua

100.000 VND

Riệu nếp cẩm Tương Dương

Đặt mua

100.000 VND

Riệu nếp cẩm Tương Dương

Đặt mua

1.000.000 VND

Bò giàng Tương Dương

Đặt mua

1.000.000 VND

Bò giàng Tương Dương

Đặt mua

200.000 VND

Măng khô Tương Dương

Đặt mua

200.000 VND

Măng khô Tương Dương

Đặt mua

16.000 VND

Bí xanh Tương Dương

Đặt mua

16.000 VND

Bí xanh Tương Dương

Đặt mua

25.000 VND

Thanh long ruột đỏ Tương Dương

Đặt mua

25.000 VND

Thanh long ruột đỏ Tương Dương

Đặt mua