SẢN PHẨM OCOP

250.000 VND

Tinh bột nghệ đỏ Tương Dương

Đặt mua

250.000 VND

Tinh bột nghệ đỏ Tương Dương

Đặt mua

140.000 VND

Cá lồng Tương Dương

Đặt mua

140.000 VND

Cá lồng Tương Dương

Đặt mua

20.000 VND

Cà chua múi Tương Dương

Đặt mua

20.000 VND

Cà chua múi Tương Dương

Đặt mua

400.000 VND

Lạp Xường Tương Dương

Đặt mua

400.000 VND

Lạp Xường Tương Dương

Đặt mua

1.000.000 VND

Bò giàng Tương Dương

Đặt mua

1.000.000 VND

Bò giàng Tương Dương

Đặt mua

350.000 VND

Viên hoàn nghệ đỏ mật ong

Đặt mua

350.000 VND

Viên hoàn nghệ đỏ mật ong

Đặt mua