Sản phẩm & dịch vụ tiêu biểu
Product photo
NEW GARDEN ROOM - SAIGON KIMLIEN RESORT
VNĐ
Product photo
SUPERIOR ROOM - SAIGON KIMLIEN RESORT
VNĐ
Product photo
SUPERIOR PLUS ROOM - SAIGON KIMLIEN RESORT
VNĐ
Product photo
DELUXE ROOM - SAIGON KIMLIEN RESORT
VNĐ
Product photo
SUITE ROOM - SAIGON KIMLIEN RESORT
VNĐ
Product photo
PHÒNG SUPERIOR - SAIGON KIMLIEN HOTEL
VNĐ
Product photo
PHÒNG DELUXE - SAIGON KIMLIEN HOTEL
VNĐ
Product photo
PHÒNG SUITE - SAIGON KIMLIEN HOTEL
VNĐ
Sản phẩm & dịch vụ mới
Product photo
NEW GARDEN ROOM - SAIGON KIMLIEN RESORT
VNĐ
Product photo
SUPERIOR ROOM - SAIGON KIMLIEN RESORT
VNĐ
Product photo
SUPERIOR PLUS ROOM - SAIGON KIMLIEN RESORT
VNĐ
Product photo
DELUXE ROOM - SAIGON KIMLIEN RESORT
VNĐ
Product photo
SUITE ROOM - SAIGON KIMLIEN RESORT
VNĐ
Product photo
PHÒNG SUPERIOR - SAIGON KIMLIEN HOTEL
VNĐ
Product photo
PHÒNG DELUXE - SAIGON KIMLIEN HOTEL
VNĐ
Product photo
PHÒNG SUITE - SAIGON KIMLIEN HOTEL
VNĐ