call us

HỖ TRỢ

(+84) 383.840.391

Danh sách doanh nghiệp: Kỳ Sơn

Địa chỉ: NHÀ ÔNG NGUYỄN NHÃ XUẤT, XÓM TÂN LẬP, XÃ DÂN HÒA, HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HÒA BÌNH, VIỆT NAM

Điện thoại: 02186299542 - Số Fax: 0982610869

Địa chỉ: Nhà bà Lý, bản cầu 8, xã Cà Tạ , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 38 875 319

Địa chỉ: Nhà bà Hà, khối 4, thị trấn Mường Xén , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 38 875 198

Địa chỉ: Nhà bà Hoà, bản Cầu Tám, xã Tà Cạ , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 383 875 247

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Viết Hải, khối 2, thị trấn Mường Xén , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 03838758

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Luân, khối 2, phường Mường Xén , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 0383875119

Địa chỉ: Nhà ông Trần Oanh, khối 5, thị trấn Mường Xén , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 0383 876144

Địa chỉ: Nhà ông Xồng Dua Pó, bản Trường Sơn , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 038375014

Địa chỉ: Bà Trịnh Thị Phương Thảo, khối 1, thị trấn Mường Xén , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 0383876094

Địa chỉ: Nhà ông Lê Hồng Nhi, khối 2, thị trấn Mường Xén , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 038875145

Địa chỉ: Nhà ông La Văn Minh, bản Na Lưỡng, xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 038875509

Địa chỉ: Nhà bà Lương Thị Huệ, khối 1, thị trấn Mường Xén , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 038875185

Địa chỉ: Nhà ông Tăng Tiến Chín, khối 5, thị trấn Mường Xén , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 38.3875238

Địa chỉ: Nhà bà Trịnh Thị Phương Thảo, khối 1 , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 038 3876094

Địa chỉ: Bản Khe Tỳ , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 038 3875194

Địa chỉ: Nhà ông Vừ Bá Và, bản Huồi Giảng 3, xã Tây Sơn, , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 0388 987790

Địa chỉ: Nhà bà ón, khối 4 , Huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 38.875353

Địa chỉ: Bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: