call us

HỖ TRỢ

(+84) 383.840.391

Container FCL Nội địa (HCM - HP - Cua Lo)

call

Available Options

CN Công ty CP Nhật Việt tại Nghệ An
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 5 Số 10, Đường Trường Thi, Vinh, Nghệ An
- Điện thoại liên lạc: 0388 602 399/0388 602 366 Fax: 0388 602 333
- Điện thoại di động: 0936379295/0973092450/0932 314 268
- Địa chỉ Email: Vinh.office@vietsunlogistic.com; Vinh.cus2@vietsunloggistic.com
- Địa chỉ website: http://www.vietsunlogistic.com

 

Đánh giá

Viết đánh giá