call us

HỖ TRỢ

(+84) 383.840.391

Bếp gas TAKA 66A

  • Công ty Xăng dầu Nghệ An
  • Số 04, đường Nguyễn Sỹ Sách, P Hưng Bình, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An; Email: congtyxangdaunghean@gmail.com; Số Fax: (0383) 845801
  • (0383)844701, 844601, 830557, 830558
  • congtyxangdaunghean@gmail.com
call

Available Options

Đánh giá

Viết đánh giá