call us

HỖ TRỢ

(+84) 383.840.391

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

photo

Lễ trao Giấy công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Nghệ

Sáng 15/9, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao Giấy công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022

photo

Bộ Công Thương ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16/3/2020 Quy định về việc công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh...

photo

Hướng dẫn tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước

V/v Hướng dẫn tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước

photo

Hội nghị “Đẩy mạnh thực thi pháp luật và kỹ năng ứng dụng Thương mại điện tử”

Nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật và ứng dụng hiệu quả thương mại điện tử cho các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất...

photo

Nghệ An: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu

UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020.

photo

Mời tham gia chương trình Thương hiệu Vàng công nghiệp Việt Nam lần thứ II, năm 2015

Được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương tổ...

photo

450 tỷ đồng phát triển TMĐT giai đoạn 2014-2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia giai đoạn 2014 - 2020 với mục tiêu: Xây dựng các hạ...

photo

Hỗ trợ hoạt động cho Tổng hội cơ khí Việt Nam

Trong những năm qua, Tổng hội Cơ khí Việt Nam đã đi cùng Bộ Công Thương tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp ngành Công Thương trong quảng bá thương...

photo

Ưu tiên sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi cho các chương trình, dự án có

Ngày 23 tháng 4 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2013/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)...

photo

HỘI NGHỊ RA MẮT BAN THAM VẤN CẤP TỈNH
“Chương trình chung sản xuất và thương

Ngày 29/01/2013 tại Tp.Vinh – Nghệ An, đã diễn ra chương trình họp của Ban tham vấn cấp tỉnh (lần thứ 1). Tới dự có đại diện Bộ NN&PTNT, đại...

photo

Quyết định về việc Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư

Ngày 04/02/2012, UBND tỉnh Nghệ An đã Ban hành Quyết định về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên...