call us

HỖ TRỢ

(+84) 383.840.391

Cải chíp tươi Phú Lương

Thành phần: 100% cải chíp tươi - Thời vụ, mùa thu hoạch: Quanh năm - Sản lượng: 100 tấn/năm - Quy trình sản xuất áp dụng: tiêu chuẩn: TCVN 11892-1:2017- Thực hành nông nghiệp tốt (VietGap) - Đơn vị sản xuất: Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ rau an toàn Phú Lương - Địa chỉ:Thôn 3, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - Số điện thoại liên hệ : 0973.999.813
  • Quỳnh Lưu
  • Phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND huyện Quỳnh Lưu
  • 0987.723.195
  • kthtquynluu@gmail.com
8.000 VNĐ

Available Options

 

Đánh giá

Viết đánh giá